Menü Bezárás

Csíkszentmihályi templom

A római katolikus plébániatemplomot Hargita megye műemlékeinek hivatalos jegyzéke (1992) műemléképületként tartja nyilván. A vasútállomás közelében látható. Jelenlegi formájában 1448-tól látható. Orbán Balázs még korábbinak tartja: a Szepesi püspök feljegyzését idézi 1103-ból. Csíkszentmihály lőréses kőfallal kerített templomát a XV. század közepén Szent Mihály tiszteletére szentelték. Karcsú tornya a csíki csúcsíves toronytípusok egyik legszebb példánya. Nemrégiben tárták fel a Szent László legenda és a Keresztút középkori freskótöredékeit. Az 1731-es vizitációs jegyzőkönyv három oltárról beszél: a nagyobbikon állott Szent Mihály arkangyalt ábrázoló faszobra, mely valószínűleg az 1510-20-as években készült, és ma a Csíki Székely Múzeum őrzi. A templomkertben van az a kőkereszt, amely a feltételezés szerint eredetileg a madéfalvi vészhalmon állt.