Proiecte de finantare

ANUNȚ DE PARTICIPARE

 

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2015 

Ghidul solicitantului
Cerere de finanţare
Bugetul proiectului 

  1. Autoritate Contractantă: Consiliul Local Mihăileni, Mihăileni, nr. 288/a., Cod Fiscal 4246254, tel.: 0266-326063, fax: 0266-326155.
  2. Solicitanții pot fi: persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înfiinţate sau recunoscute în condiţiile legii române, care depun o ofertă culturală.
  3. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:

Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare ale programelor şi proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

  1. Se acordă finanțare nerambursabilă pentru:

Programe, proiecte și acțiuni cu caracter cultural, organizate de persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înfiinţate sau recunoscute în condiţiile legii române, ale căror scop este stimularea și promovarea vieții culturale din comuna Mihăileni.

Vor avea prioritate la atribuirea finanțării ( 2/3 din sumele alocate) acele proiecte, care au ca obiectiv crearea de produse culturale noi, sau îmbogățirea celor existente cu elemente noi, precum acele, care contribuie la cooperare între diferitele sectoare (ex. turism, educație, culte, agenți economici). Sumele rămase neutilizate cu ocazia finanțării activităților prioritare, vor fi distribuite pentru finanțarea celorlalte proiecte câștigătoare selectate de către comisia de selecție.

Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

  1. Suma aprobată 2015: 10 000 lei. Se va organiza cel puţin o sesiune de selecţie a proiectelor. În cazul în care se va organiza o a doua sesiune de selecţie, suma aferentă celei de a doua sesiune va fi suma nerepartizată şi/sau nedecontată în urma primei sesiuni.
  2. Durata programului: anul 2015.
  3. Locul și data limită de depunere ale ofertelor culturale:

Solicitantul va depune oferta culturală la registratura Primăriei Mihăileni, Mihăileni, nr. 288/a, Cod poștal 537200. Data limită pentru depunerea ofertelor culturale: 30 aprilie 2015 orele 16:00

  1. Solicitarea finanțării nerambursabile:

Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului și Formularul Ofertei Culturale, se pot procura de la sediul Primăriei Mihăileni, Mihăileni, nr. 288/a, Cod poștal 537200, persoana de contact: Nemeti Zsuzsanna, tel: 0266-326063, email: primmihaileni@freemail.hu și de pe site-ul www.csikszentmihaly.ro.