Az egyházközségben szolgáló papok

1333-1334 János, csíkszentmihályi pap – P.T. 1333-1334 (pápai tizedjegyzék)

1591 körül Moldvai Miklós, csíkszentmihályi pap

1614 Mátyás pap, jobbágyokat tartott.

1681-1694 Szépvízi (Kovács) Pál – Kolozsváron (SJGA-Jezsuita Gimnázium és Akadémia) és Nagyszombatban tanult. 1694. február 13-án a tatárok 1000 hívével elhurcolták, meghalt 1699-ben a krimi-tatár fogságban.

1717 – somlyói ferencesek látják el a plébániát (adminisztrátorok)

1717-1718 Györfi András plébános szolgált Szászfenesen, Csíkszentsimonban, Csíkszentmártonon, végül Menaságon 1720-1728 (megh. 1728, Csíkmenaság).

1719-től a szentmiklósi plébános Kémenes István (1719-1722) adminisztrálja a plébániát.

1727-ig volt Fodor Bálint a község papja, itt halt meg 1727-ben.

1727-1728 Fodor Imre 1728-ban itt halt meg.

17321740 Csergő Mihály Szentmihály papja

1740-1749 gyergyóújfalvi születésű Bodó Ferenc (1727-1734 között Szentmiklós papja volt)

1749-1757 Bertalan Antal, később mezősámsondi (Maros m.) plébános (1763-1766).

1753-ban Sándor György kisegítő plébános

1753 – 1755 – Kristó (Kristóf) György kisegítő plébános (szül. Csíkszentkirályon)

1755. április 30-án halt meg Szentmihályon Csobot János plébános

1757-től káplán, 1766-1780 plébános a csíkszeredai Némethy József, ezután Karcfalván (Nagyboldogasszony falván) volt plébános, esperes és kanonok, ott halt meg 1802. augusztus 2-án)

1780-1799 Szabó József400 plébános (1799. Február 19-én hunyt el Csíkszentmihályon).

1799-1810 – Kerestély Ignác plébános (1810. Május 22-én hunyt el Csíkszentmihályon)

1810-1855 – Gyenge András plébános (1781. november 5., Miklósvár – 1855. február 10., Csíkszentmihály). Pappá szentelik 1805. nov. 5-én, szolgált Csíkrákoson (1807-1808), Csíkcsicsóban (1808-1810), majd Szentmihályon 45 éven keresztül

1855-1889 – Szőcs Imre plébános, 1889- ben nyugdíjba vonult, de Szentmihályon maradt haláláig, 1896-ig (szül. 1812. október 15., Szentegyházasfalu, megh. 1896. május 29., Csíkszentmihály). 84 évet élt, életének majdnem felét, 41 évet töltött Szentmihályon.

1884 Müller János káplán (segédlelkész),(szül. 1860. július 30. Podjebrád, Csehország, megh. 1942. október 12-én, rablógyilkosok meggyilkolták)

1888-1891 Gáspár István plébános (szül. 1864. december 22., Bogárfalva, megh. 1923. április 18., Kézdivásárhely)

1889-1911 Jakab Lajos (szül. 1844. szeptember 29., Farkaslaka, megh. 1911.január 18., Csíkszentmihály)

1902 Vitos Mózes (szül. 1847. január 5., Csíkszentkirály, megh. 1902. Csíkszentmihály)

1911-1931 Gábosi Dénes (szül. 1879. január 10., Kászonimpér, megh. 1931. szeptember 10., Csíkszentmihály). Gimnáziumot Csíksomlyón, teológiát Gyulafehérváron végzett. Pappá szentelték: 1903. jún. 26. Szolgálati helyei: 1903-1905: káplán Kézdiszentléleken és Gyimesközéplokon, 1905: plébános – Gyimesfelsőlok – mint önálló plébániának – első plébánosa (1905-1908), 1908-1911: Csíkdelne, 1911-1931: Csíkszentmihály.

1927-1928 – Salamon Imre kisegítő plébános (szül. 1903. június 4. Csíkpálfalva, megh.1976. május 16., Petrozsény)

1931-1932 – Székely Árpád plébános (szül. 1905. május 12., Fenyéd, megh. 1989. március 17.)

1932-1964 – Soó Dénes plébános, szentszéki tanácsos (szül. 1890. június 27. Székelybethlenfalva, megh. 1964. július 9., Csíkszentmihály). A gimnáziumot Székelyudvarhelyen, a teológiát Gyulafehérváron végezte. Pappá szentelték: 1913. jún. 13-án, Gyulafehérváron. Szolgálati helyei: 1913-1915: Csíkszentgyörgykáplán, 1915-1916: tábori lelkész, 1916-1918: Marosvásárhely-káplán, 1918-1922: Sinfalvaplébános, 1922-1923: Gyergyóbékás, 1923-1932: Szentdemeter (itt plébániát épített 1929-ben), 1932-1964: Csíkszentmihály. Élete utolsó 32 évét egyházközségünknek szentelte.

1964-1995 Csutak László plébános, pápai káplán (szül. 1919. október 19., Csíkszentgyörgy, megh. 1995. március 30., Csíkszentmihály). A gimnáziumot Budapesten a Zrínyi Miklós Állami Reálgimnáziumban végezte. 1939: Szegeden, 1941: Kolozsvárt hallgatója a teológiának, 1944. V. 18-án szentelték pappá. 1944: Kézdiszentkereszten, 1946: Kolozsvárt káplán, 1951: Marosillye plébánosa. 1954 decemberében államellenes izgatás és szervezkedés vádjával letartóztatták, 1960-ig Szamosújváron börtönben tartották, majd a Duna-deltában kényszerlakhelyen fogoly. 1964. IV. 11-én közkegyelemmel szabadult, és Csíkszentmihály plébánosa lett, ahol 31 évig egyszerűségben, alázattal szolgálta híveit.

1995-2007 – Gergely Fülöp plébános (szül. 1944. máj. 26., Gyimesbükk), középiskolai és teológiai tanulmányait Gyulafehérváron végezte, 1968. ápr. 21-én szentelte pappá Márton Áron püspök. Szolgálati helyei: 1968: Gyergyóremete, 1969: Gelence, 1972: Brassó-Bolonya káplán, 1973: Gödemesterháza-plébános, 1976: Gyimesfelsőlok, 1981-1988: Csíkszentmiklós, 1988-1995: Kápolnásfalu, 1995-2007: Csíkszentmihály. 2007-ben vonult nyugalomba, jelenleg Csíkborzsovában él, 2009-től címzetes esperes.

2007 – Tankó Szilveszter plébános (szül. 1958. dec. 17., Gyimesbükk), pappá szentelte Dr. Jakab Antal püspök Gyulafehérváron, 1984. jún. 24-én. Segédlelkészként működött Petrozsényben (1984-‘85) és Vajdahunyadon (1985-‘87), plébános: Petrilla-Lónya (1987-1996), Tür (1996-2007), Csíkszentmihály-Ajnád (2007- ), 2009-től szentszéki tanácsos.