Szent Mihály-búcsú

Szeptember 29-én, kedden 11 órától kezdődik a csíkszentmihályi templom szabadtéri búcsús szentmiséje a templomkertben. Szónoka Ft. Göthér Gergely csíksomlyói plébános.

Elhunyt Tankó Györgyné Anna, Szilveszter papbácsi édesanyja

Életének 87. évében – szeptember 12-én – elhunyt Tankó Györgyné Anna, Szilveszter papbácsi édesanyja Gyimesbükkön. Az egyházközösség nevében ezúton is őszinte részvétünket fejezzük ki, vigasztalódást Szilveszter atyának és a gyászoló családnak! Nyugodjon békességben! Temetése 2020 szeptember 15 -én kedden 11 órakor lesz a gyimesbükki római katolikus kontumáci temetőbe.

Elhunyt Ft. Gergely Fülöp

Elhunyt Ft. Gergely Fülöp címzetes esperes, nyug. plébános (1944-2020) Egykori szeretett plébánosunk, Fülöp atya életének 77., papságának 53. évében 2020. augusztus 28-án, pénteken délután a székelyudvarhelyi kórházban elhunyt. Egyházközségünkben 12 évet szolgált 1995-2007 között, áldozatos munkáját hálásan köszönjük. Temetése szeptember 1-jén, kedden 11 órakor lesz a borzsovai temetőben. Imádkozzunk lelki üdvéért! Az Úr adjon hűséges szolgájának örök életet!