Gyűjtés a templom felújítási munkálataira

A templom felújítására az egyházközségben 2019-ben elindult a gyűjtés. Eddig több mint 220 család adományozott erre a célra. Szeretettel kérjük a kedves híveket, elszármazott családokat és mindazokat, akik hozzájárulásukkal segíteni tudják a felújítási munkálatokat, hogy lehetőségeik szerint támogassák templomunk megújulását.

Adományaikat eljuttathatják a plébániára, a szentmihályi egyháztanácsosokhoz vagy az alábbi bankszámlák egyikére (utalás esetén megjegyezve, hogy a felújításra küldik).

Támogatásukat megköszönve Isten áldását kérjük életükre, munkájukra!

Bankszámlaszámok:

Parohia Romano Catolica Mihaileni

RO38RNCB0152042366260001 – RON

RO79RNCB0152042366260039 – HUF

(SWIFT KÓD: RNCBROBU)

(Banca Comerciala Romana – BCR, Miercurea Ciuc)

Teljesen megújul a szentmihályi műemléktemplom

2016 márciusában indult el a felújítás első fázisa: a tervezési folyamat. Több munkacsoport kezdte el a kutatást, melynek elsődleges célja a templom állapotának felmérése, ennek alapján a felújítási tervek elkészítése (statikusok, régészek, restaurátorok készítettek tanulmányokat). Ez az előkészítő munka 95.000 lejbe került (melyet 2016-ban Hargita Megye Tanácsa pályázati úton 35.000 lejjel támogatott; a fennmaradó részt, 60.000 lejt a plébánia fizette ki 2018-ban a közbirtokosság résztámogatásával).

[Tovább…]

Kedves Olvasóink!

Az Úr Jézus hirdette Isten Országát, mert ezt szeretetéből fakadó küldetésként elfogadta. Apostolait felhatalmazta és megbízta ennek a küldetésnek folytatásával. Ők, az első Pünkösd után, Jeruzsálemből elindulnak a világ falvaiba, városaiba, hogy szolgálják az emberek üdvösségét: tanítottak, kereszteltek, szervezték az egyházi-lelki életet. Pál apostol kivívta a “Pogányok apostola” megnevezést.

Az üdvösséget keresők meghozták áldozataikat: életüket, vagyonukat, tehetségüket feláldozták a maguk és felebarátaik üdvösségéért. “Boldogok, akik üldözést szenvednek az Evangéliumért…” Soha meg nem szűnő feladatunk keresztségünkből eredően, hogy segítsük azokat az embereket, akik keresik őszinte szívvel Istent. A szolgálati papság, kezdve a Szentatyával és folytatva a világ püspökeivel, papjaival, szerpapjaival, továbbá az általános papság minden tagja, vagyis a megkereszteltek mindnyájan kötelesek szavukkal és életükkel hirdetni Isten Országát. A Szentatya a püspökökkel, a püspök a papokkal, a papok a megválasztott és erre esküt tevő egyháztanáccsal, az egyháztanács a közösség tagjaival karöltve végezik Isten Országának építését.

Ennek  is eszköze a honlap, mely “hazaviszi” a keresőknek az útmutatást. Legyen rajta Isten áldása, a Szentlélek bölcsessége sugallja minden munkáját. Építő szeretettel  írjunk-közvetítsünk a honlap által. Szomjazó lélekkel keressük üzenetét, hogy javunkra legyen.

Szent Mihály főangyal, légy oltalmazónk!

Tankó Szilveszter, plébános

Köszönet

Ezúton is köszönjük Csíkszentmihály Közbirtokosságának, hogy a szentmihályi templom felújításának idei pályázataihoz a 20 %-os önrészt biztosította 55.000 lej értékben.

 Szintén köszönjük Csíkszentmihály Önkormányzatának, hogy pályázati úton támogatta a torony díszeinek és feliratainak falkutatását, feltárását.

Köszönjük a támogatásokat!