Beszámoló

Újabb megyei pályázati támogatás a felújítási munkálatokra

2020 december 6-án Tankó Szilveszter plébános és Borboly Csaba tanácselnök aláírták a megyei egyháztámogatási szerződést. A nyertes pályázat összege 140.000 lej, melynek önrésze 35.000 lej (az önrészt a helyi közbirtokosság támogatásából és a hívek adományából fizettük ki).

Hálásan köszönjük a támogatást a templom felújítási munkálataira.

Köszönet a támogatásért!

Ezúton is köszönjük Csíkszentmihály Közbirtokosságának, hogy a szentmihályi templom felújításának idei pályázataihoz a 20 %-os önrészt biztosította 55.000 lej értékben.

Szintén köszönjük Csíkszentmihály Önkormányzatának, hogy pályázati úton támogatta a torony díszeinek és feliratainak falkutatását, feltárását.

Köszönjük a támogatásokat!


Aláírták a megyei egyháztámogatási szerződést

2020. július 17-én a szentmihályi templomkertben Tankó Szilveszter plébános és Borboly Csaba tanácselnök aláírták a megyei egyháztámogatási szerződést. Az eseményen részt vett Fodor Zoltán megyei önkormányzati képviselő és Izsák-Székely Lóránt polgármester. A nyertes pályázat összege 170.000 lej, önrész 42.500 lej. Utóbbit a helyi közbirtokosság támogatta. Hálásan köszönjük a támogatást a templom felújítási munkálataira.


Felújítási munkálatok rövid összefoglalója 2016-2020 között

2016 márciusában indult el a felújítás első fázisa: a tervezési folyamat. Több munkacsoport kezdte el a kutatást, felmérést, melynek elsődleges célja a templom állapotának felmérése, ennek alapján a felújítási tervek elkészítése (statikusok, régészek, restaurátorok készítettek tanulmányokat). Ez az előkészítő munka 95.000 lejbe került (melyet 2016-ban Hargita Megye Tanácsa pályázati úton 35.000 lejjel támogatott, a fennmaradó részt, 60.000 lejt a plébánia fizette ki 2018-ban).

A tervezést az engedélyeztetés követte, 2018 júniusában a megyei műemlékvédelmi bizottsághoz került benyújtásra a dokumentáció, majd onnan az országos bizottsághoz került, mivel A kategóriás műemléképület. Hosszas folyamat következett ismét, hiánypótlásokat kellett beküldeni, végül 2019 őszén elfogadták a felújítási terveket és megadták az engedélyt.

A helyi önkormányzat 2019. november 29-én bocsátotta ki az építkezési engedélyt, december 5-én került sor a szerződéskötésre a kivitelezővel, a csíkszeredai Impex Aurora Kft-vel. A felújítás időtartama 12 hónap, értéke 1,42 millió lej. A külső munkálatok 2020 januárjában kezdődtek el.

Ami eddig megvalósult:

  • belső felújítás során kutatások zajlottak a történelmi falakon, freskókat tártak fel, restauráltak, konzerváltak szintén központi (falkép-restaurálási) engedélyek megszerzése után (megújult a Szent László-freskó és a Kálvária-falkép (1420 körül); előkerült 2 medalion-körkép a szentély mennyezetén (1936): angyali üdvözlet és utolsó vacsora; előkerült egy régi oltárfestmény Szent Mihály arkangyal barokkos ábrázolása, restaurálva került vissza az oltárra (1750-es évekből való).
  • új világítestek és új külső-belső hangosítás
  • elektromos padfűtés
  • meszelés

Munkálatok összértéke: 286.900 RON

  • külső munkálatok:

            – Siculicidium – madéfalvi veszedelem egykori kőkeresztjének felújítása

            – állványozás (toronynak faállvány, templomnak fémállvány – utóbbit a gyulafehérvári székesegyháztól kaptuk díjmentes használatba decemberig, a szállítást oldottuk meg)

           – torony felújítása – új kereszt, villámhárító, födés

             – tetőszerkezet – szerkezetimegerősítés, konszolidálás, szarufák részleges cseréje, lécezés, födés

           – régészeti kutatás, feltárás a sekrestye körül

           – sekrestye aláfalazása

           – történelmi falak kutatása, restaurátorok a díszítéseket feltárták