Teljesen megújul a szentmihályi műemléktemplom

2016 márciusában indult el a felújítás első fázisa: a tervezési folyamat. Több munkacsoport kezdte el a kutatást, melynek elsődleges célja a templom állapotának felmérése, ennek alapján a felújítási tervek elkészítése (statikusok, régészek, restaurátorok készítettek tanulmányokat). Ez az előkészítő munka 95.000 lejbe került (melyet 2016-ban Hargita Megye Tanácsa pályázati úton 35.000 lejjel támogatott; a fennmaradó részt, 60.000 lejt a plébánia fizette ki 2018-ban a közbirtokosság résztámogatásával).

A tervezést az engedélyeztetés követte, 2018 júniusában a megyei műemlékvédelmi bizottsághoz került benyújtásra a dokumentáció, majd onnan az országos bizottsághoz került a bukaresti minisztériumba, mivel „A” kategóriás műemléképület. Hosszas folyamat következett ismét, hiánypótlásokat kellett beküldeni, végül 2019 őszén elfogadták a felújítási terveket, és megadták a műemlékfelújítási engedélyt. A helyi önkormányzat 2019. november 29-én bocsátotta ki az építkezési engedélyt, december 5-én került sor a szerződéskötésre a főkivitelezővel, a csíkszeredai Impex Aurora Kft-vel. Ezenkívül szerződést kötöttünk 6 céggel: a Tigra Will Kft-vel (villamosság/világítás/hangosítás), Manierart Kft-vel (kőrestaurálás), Ani Tsupa Studio Kft-vel (restaurálás), Botár István régészet, Kósa Béla művészettörténet, a Memento Film (Daczó Dénes) eddig elkészített 2 részes bemutató filmet. Építész-tervező: Bogos Ernő, építkezési felügyelő-mérnök: Katona Gábor.

 A munkálatok 2020 januárjában kezdődtek el. A felújítás időtartama 18 hónap, értéke jelenleg közelíti a 2 millió lejt. A munkálatok egy része lezárult a hidegek beálltával: hála Istennek a templom teljes felújítása megtörtént, márciustól folytatódik a többi munka: erődfal teljes felújítása, járda a templomkertben, területrendezés.

Sikerült megvásárolni a templom körüli közel 40 áras területet Minier Gábortól, a területrendezési munkálatok után, jövőbeli terveink, szeretnénk oda keresztúti stációkat, zöld övezetet, parkolót kialakítani.

Támogatóink: Magyarország Kormánya (Bethlen Gábor Alap), Csíkszentmihály Közbirtokossága, Hargita Megye Tanácsa, Csíkszentmihály Önkormányzata, Felvidéki testvértelepülésünk: a Bősi egyházközösség – templomi gyűjtés által, Sándor család – Budapest, Híveink adománya, Gyulafehérvári Érsekség (a fémállványok ingyenes biztosítása által). Pályázataink 20 %-os önrészeit a kezdetektől a Csíkszentmihályi Közbirtokosság fizette.

Hálásan köszönjük mindenkinek a támogatást, segítséget!

A templom felújítására az egyházközségben 2019-ben elindult a gyűjtés. Eddig 202 család adományozott erre a célra. Szeretettel kérjük a kedves híveket, elszármazott családokat és mindazokat, akik hozzájárulásukkal segíteni tudják a felújítási munkálatokat, hogy lehetőségeik szerint támogassák templomunk megújulását. Adományaikat eljuttathatják a plébániára, a szentmihályi egyháztanácsosokhoz vagy az alábbi bankszámlák egyikére (utalás esetén megjegyezve, hogy a felújításra küldik). Támogatásukat megköszönve Isten áldását kérjük életükre, munkájukra!

Bankszámlaszámok:

 Parohia Romano Catolică Mihăileni RO38RNCB0152042366260001 – RON RO79RNCB0152042366260039 – HUF (SWIFT KÓD: RNCBROBU) (Banca Comercială Română –BCR, Miercurea Ciuc)

Ajánljuk: elindult a Plébánia facebook oldala, melynek célja, hogy tájékoztassa a híveket az egyházközség híreiről, szentmisék rendjéről és a szentmihályi műemléktemplom felújítási munkálatairól.

            Tankó Szilveszter, plébános – Bogos Róbert, projektfelelős