Kedves Olvasóink!

Az Úr Jézus hirdette Isten Országát, mert ezt szeretetéből fakadó küldetésként elfogadta. Apostolait felhatalmazta és megbízta ennek a küldetésnek folytatásával. Ők, az első Pünkösd után, Jeruzsálemből elindulnak a világ falvaiba, városaiba, hogy szolgálják az emberek üdvösségét: tanítottak, kereszteltek, szervezték az egyházi-lelki életet. Pál apostol kivívta a “Pogányok apostola” megnevezést.

Az üdvösséget keresők meghozták áldozataikat: életüket, vagyonukat, tehetségüket feláldozták a maguk és felebarátaik üdvösségéért. “Boldogok, akik üldözést szenvednek az Evangéliumért…” Soha meg nem szűnő feladatunk keresztségünkből eredően, hogy segítsük azokat az embereket, akik keresik őszinte szívvel Istent. A szolgálati papság, kezdve a Szentatyával és folytatva a világ püspökeivel, papjaival, szerpapjaival, továbbá az általános papság minden tagja, vagyis a megkereszteltek mindnyájan kötelesek szavukkal és életükkel hirdetni Isten Országát. A Szentatya a püspökökkel, a püspök a papokkal, a papok a megválasztott és erre esküt tevő egyháztanáccsal, az egyháztanács a közösség tagjaival karöltve végezik Isten Országának építését.

Ennek  is eszköze a honlap, mely “hazaviszi” a keresőknek az útmutatást. Legyen rajta Isten áldása, a Szentlélek bölcsessége sugallja minden munkáját. Építő szeretettel  írjunk-közvetítsünk a honlap által. Szomjazó lélekkel keressük üzenetét, hogy javunkra legyen.

Szent Mihály főangyal, légy oltalmazónk!

Tankó Szilveszter, plébános