Gyűjtés a templom felújítási munkálataira

A templom felújítására az egyházközségben 2019-ben elindult a gyűjtés. Eddig több mint 220 család adományozott erre a célra. Szeretettel kérjük a kedves híveket, elszármazott családokat és mindazokat, akik hozzájárulásukkal segíteni tudják a felújítási munkálatokat, hogy lehetőségeik szerint támogassák templomunk megújulását.

Adományaikat eljuttathatják a plébániára, a szentmihályi egyháztanácsosokhoz vagy az alábbi bankszámlák egyikére (utalás esetén megjegyezve, hogy a felújításra küldik).

Támogatásukat megköszönve Isten áldását kérjük életükre, munkájukra!

Bankszámlaszámok:

Parohia Romano Catolica Mihaileni

RO38RNCB0152042366260001 – RON

RO79RNCB0152042366260039 – HUF

(SWIFT KÓD: RNCBROBU)

(Banca Comerciala Romana – BCR, Miercurea Ciuc)

Gyűjtés a Szent Ilona-kápolna építésére

A Szent Ilona-kápolna építése hamarosan elkezdődik. Hat év tervezési, engedélyezési hosszú folyamat után, idén januárban megkaptuk az építkezési engedélyt és a főegyházmegyei jóváhagyást is.
Az építésre gyűjtést hirdetünk, kérjük Önöket, hogy amennyiben tehetik, támogassák a kápolna építését.

Az adományokat a sekrestyébe vagy a Szent István Szervezet vezetőinek lehet átadni, vagy átutalással az alábbi számlaszámra küldeni:
Asociația „Szent István” din Nădejdea – Csíkajnádi Szent István Szervezet
RO52RNCB0152113702690001(RON), RO68RNCB0152113702690004 (HUF)

Bízunk abban, hogy az épülő Szent Ilona-kápolna a közösségi összefogás eredménye lesz.

Adományaikat előre is hálásan köszönjük!

Teljesen megújul a szentmihályi műemléktemplom

2016 márciusában indult el a felújítás első fázisa: a tervezési folyamat. Több munkacsoport kezdte el a kutatást, melynek elsődleges célja a templom állapotának felmérése, ennek alapján a felújítási tervek elkészítése (statikusok, régészek, restaurátorok készítettek tanulmányokat). Ez az előkészítő munka 95.000 lejbe került (melyet 2016-ban Hargita Megye Tanácsa pályázati úton 35.000 lejjel támogatott; a fennmaradó részt, 60.000 lejt a plébánia fizette ki 2018-ban a közbirtokosság résztámogatásával).

[Tovább…]

Szent Mihály-búcsú

Szeptember 29-én, kedden 11 órától kezdődik a csíkszentmihályi templom szabadtéri búcsús szentmiséje a templomkertben. Szónoka Ft. Göthér Gergely csíksomlyói plébános.

Elhunyt Tankó Györgyné Anna, Szilveszter papbácsi édesanyja

Életének 87. évében – szeptember 12-én – elhunyt Tankó Györgyné Anna, Szilveszter papbácsi édesanyja Gyimesbükkön. Az egyházközösség nevében ezúton is őszinte részvétünket fejezzük ki, vigasztalódást Szilveszter atyának és a gyászoló családnak! Nyugodjon békességben! Temetése 2020 szeptember 15 -én kedden 11 órakor lesz a gyimesbükki római katolikus kontumáci temetőbe.

Elhunyt Ft. Gergely Fülöp

Elhunyt Ft. Gergely Fülöp címzetes esperes, nyug. plébános (1944-2020) Egykori szeretett plébánosunk, Fülöp atya életének 77., papságának 53. évében 2020. augusztus 28-án, pénteken délután a székelyudvarhelyi kórházban elhunyt. Egyházközségünkben 12 évet szolgált 1995-2007 között, áldozatos munkáját hálásan köszönjük. Temetése szeptember 1-jén, kedden 11 órakor lesz a borzsovai temetőben. Imádkozzunk lelki üdvéért! Az Úr adjon hűséges szolgájának örök életet!

Kedves Olvasóink!

Az Úr Jézus hirdette Isten Országát, mert ezt szeretetéből fakadó küldetésként elfogadta. Apostolait felhatalmazta és megbízta ennek a küldetésnek folytatásával. Ők, az első Pünkösd után, Jeruzsálemből elindulnak a világ falvaiba, városaiba, hogy szolgálják az emberek üdvösségét: tanítottak, kereszteltek, szervezték az egyházi-lelki életet. Pál apostol kivívta a “Pogányok apostola” megnevezést.

Az üdvösséget keresők meghozták áldozataikat: életüket, vagyonukat, tehetségüket feláldozták a maguk és felebarátaik üdvösségéért. “Boldogok, akik üldözést szenvednek az Evangéliumért…” Soha meg nem szűnő feladatunk keresztségünkből eredően, hogy segítsük azokat az embereket, akik keresik őszinte szívvel Istent. A szolgálati papság, kezdve a Szentatyával és folytatva a világ püspökeivel, papjaival, szerpapjaival, továbbá az általános papság minden tagja, vagyis a megkereszteltek mindnyájan kötelesek szavukkal és életükkel hirdetni Isten Országát. A Szentatya a püspökökkel, a püspök a papokkal, a papok a megválasztott és erre esküt tevő egyháztanáccsal, az egyháztanács a közösség tagjaival karöltve végezik Isten Országának építését.

Ennek  is eszköze a honlap, mely “hazaviszi” a keresőknek az útmutatást. Legyen rajta Isten áldása, a Szentlélek bölcsessége sugallja minden munkáját. Építő szeretettel  írjunk-közvetítsünk a honlap által. Szomjazó lélekkel keressük üzenetét, hogy javunkra legyen.

Szent Mihály főangyal, légy oltalmazónk!

Tankó Szilveszter, plébános

Köszönet

Ezúton is köszönjük Csíkszentmihály Közbirtokosságának, hogy a szentmihályi templom felújításának idei pályázataihoz a 20 %-os önrészt biztosította 55.000 lej értékben.

 Szintén köszönjük Csíkszentmihály Önkormányzatának, hogy pályázati úton támogatta a torony díszeinek és feliratainak falkutatását, feltárását.

Köszönjük a támogatásokat!